گفتگو با پروفسور اسکات توماس

بازخیزش دین در آخرین قرن مدرن

آیا می شود مذهبی ماند و مدرن شد


عصر اندیشه 1396/10/03 12:14:52 عصر

پروفسور اسکات توماس استاد آمریکایی روابط بین الملل در دانشگاه بث انگلستان است که سابقه تدریس در آمریکا، سوئیس و آفریقای جنوبی را نیز دارد. وی که در موضوعات مختلف روابط بین الملل پژوهش و تدریس میک‌ند، طی سا لهای اخیر مطالعات خود را بر روی موضوع نقش دین و فرهنگ در روابط بین الملل متمرکز ساخته که حاصل آن نگارش کتاب بسیار خواندنی و ارزنده بازخیزش جهانی دین و تغییرات روابط بین الملل و مقالات متعدد در کتب و مجلات علمی بوده است. او همچنین سخنرانی های بسیاری را حول این موضوع در محافل آ کادمیک مانند «انجمن مطالعات بین المللی » و نیز در سازمانها، مؤسسات مردم نهاد و گروههای مذهبی ایراد کرده است. پروفسور توماس هم اینک سمت مشاور ارشد بخش دین و روابط بین الملل در انجمن مطالعات بین المللی و ویراستار مجله نگاهی به ایمان و روابط بین الملل را برعهده دارد. وی در مصاحبه با عصر اندیشه به بررسی آثار و پیامدهای احیای دین در عرصه جهانی پرداخته است.

 

گزیده گفتگوی عصر اندیشه با پروفسور اسکات توماس استاد دانشگاه بث انگلستان

🔸️آیا میشود مذهبی ماند و مدرن شد؟🔸️

🔺️گمان می رفت تحصیلات، شهرنشینی، علم، تکنولوژی و ظهور طبقه متوسط باسواد همه با هم پایان دین را رقم بزنند، اما این اتفاق رخ نداد و حتی این عوامل به ادامه حیات دین کمک کردند.

🔺️بازگشت دین به زندگی عمومی و همزیستی دین و مدرنیزاسیون را می توان به خوبی در جهان جنوب مشاهده کرد.

🔺️در آسیای شرقی دولت، ملت، دین و مدرنیزاسیون در کنار هم وجود دارند.

🔺️امروز با این پدیده مواجهیم که پسا #مدرنتیه و #پساسکولاریته راه را برای ظهور مدرنیته های چندگانه (فروپاشی روایت #هژمونیک غرب) و مذهبی و مدرن بودن در قرن بیست و یکم باز کرده است.

🔺️فروپاشی ایمان به #مدرنیزاسیون غربی و ظهور مدرنیته های چندگانه راه را برای خوانش های جدیدی از تاریخ، حتی تاریخ غرب باز کرده که اگرچه منجر به در چالش الزاماً افتادن دستاوردهای غرب نمی شود، اما شناخت بیشتر وابستگی متقابل میان مردم و فرهنگ های سراسر جهان را در پی خواهد داشت.

جهت خرید نسخه الکترونیک شماره ۱۵، اینجا را کلیک کنید

تاریخ :

1396/10/03 12:14:52 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 25
جمعه , 26 شهریور 1400 , 15:11