گفتگو با پروفسور الیزابت شاکمن هرد

دیالکتیک سکولاریسم و دین گرایی


عصر اندیشه 1396/10/03 01:57:19 عصر

پروفسور الیزابت شاکمن هرد ، فارغ التحصیل دانشگاه جانز هاپکینز و استاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه نور ثوسترن آمریکا است. وی با وجود تخصص و تبحر در موضوعات گونا گون روابط بین الملل مانند روابط خارجی آمریکا، مسائل اروپا و سیاست در خاورمیانه، بخش اعظمی از فعالیت های علمی و پژوهشی خود را به موضوع «دین » اختصاص داده و در مباحثی از جمله دین و سیاست، دین و حقوق، سیاست سکولاریسم، ادیان معاصر و آزادی مذهبی صاحب نظر است و چهره کاملاً شناخته شده ای به شمار می آید. حاصل مطالعات شاکمن هرد در این زمینه، نگارش چندین کتاب با عناوین سیاست سکولاریسم در روابط بین الملل، فراسوی آزادی مذهبی، سیاست آزادی مذهبی و سکولاریسم های مقایسه ای در یک عصر جهانی به همراه ده ها مقاله و یادداشت بوده است. عصر اندیشه دراین مصاحبه با شاکمن هرد درباره وضعیت دین و سکولاریسم در غرب به گفتگو نشسته است.

 

🔸️دیالکتیک سکولاریسم و دینگرایی🔸️


🔺حضور دین در عرصه عمومی و تبعات آن برای سکولاریسم
 
🔺این روزها پژوهشگران بسیاری متفق القولند که نمی‌شود دین را نادیده گرفت. این پنداره که دین عمومی شده است، به عنوان جایگزینی برای داستان متداول سکولاریزاسیون به مثابه شخصی سازی یا نابودی دین عمومیت یافته است.

🔺فرایندهای دگرگون کننده‌ای که مفهوم سکولاریسم را به عنوان جدایی دین از دولت تولید کرده‌اند، به جای آن که دین و سیاست را از هم متمایز کنند، به باز تعیین همزمان ماهیت هر دوی آنها پرداخته‌اند که این مسئله مهمی است.

🔺این تصور که دین باید به تمامی حاشیه نشین شود یا از بین برود، نیازمند یک تعریف ثابت و دقیق از دین است که ما فعلا در اختیار نداریم. ما در جهان پیچیده‌ای زندگی می‌کنیم که مشخصه آن راه های متنوع و متغیر تعلق، باور و بودن است.

جهت خرید نسخه الکترونیک شماره ۱۵، اینجا را کلیک کنید.

تاریخ :

1396/10/03 01:57:19 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 25
جمعه , 26 شهریور 1400 , 15:19