دکتر محمد جواد کاشی

اسلام سیاسی و سه گانه قدرت، عدالت و خلق معنا


عصر اندیشه 1396/10/03 02:12:00 عصر

سکولارهایی که هنوز پایان سکولاریسم و حضور دین در عرصه سیاسی را باور نکرده اند، در جزم های ایدئولوژیک خود محصورند. در این یادداشت، تمایلی به بحث درخصوص آنچه تحت عنوان پساسکولاریسم خوانده شده ندارم. دین به عرصه سیاسی بازگشته و مهمترین مسئله سیاسی جهان پس از فروپاشی مارکسیسم است. گمان می کنم وقتی هابرماس و پیتر برگر به عنوان دو چهره مهم نظریه پرداز سکولاریسم تأیید می کنند همه جا دین به عرصه سیاسی بازگشته، باید بحث را به جای دیگری منتقل کرد. ما امروز با یک سؤال دیگر مواجهیم: با بازگشت دین به عرصه سیاسی، آیا ما جهان بهتری داریم؟ چهل سال پیش، زمزمه های حضور دین چندان امیدافکن بود که فیلسوفی مثل فوکو را سراسیمه به تهران کشانید، اما امروز با ظهور طالبان و داعش با چه وضعیتی مواجهیم؟ آیا هنوز هم فکر میکنیم باید از حضور بیشتر دین در عرصه سیاسی استقبال کنیم؟

 

🔸️اسلام سیاسی و سه گانه قدرت، عدالت و خلق معنا🔸️
 

 🔺وقتی هابرماس و پیتر برگر به عنوان دو چهره مهم نظریه پرداز سکولاریسم تأیید می کنند همه جا دین به عرصه سیاسی بازگشته، باید بحث را به جای دیگری منتقل کرد. ما امروز با یک سؤال دیگر مواجهیم: با بازگشت دین به عرصه سیاسی، آیا ما جهان بهتری داریم؟

🔺سکولارها بیهوده انتظار می کشند که دین به دلیل تجربیات نامطلوب این دهه ها، از صحنه بیرون رود. چهار دهه برای پایان پیدا کردن آزمون یک پدیده تاریخی کفایت نمی کند. ا گر این مدعا درست باشد، دین داران بیشتر از سکولارها و دین ستیزها باید نگران باشند.
 
🔺اسلام سیاسی جست‌وجوگر قدرت سیاسی، طی چهار دهه گذشته تصویر عادلانه ای از خود بروز نداده است؛ نظم عادلانه ای در یک منطقه ایجاد نکرده تا بدیلی برای نظم لیبرال یا سوسیالیستی باشد. این به دلیل اولویت خاستگاه جستجوگر قدرت در اسلام سیاسی است.
 
🔺اسلام بی اعتنا به آنچه بشر امروز از آن انتظار دارد و بی اعتنا به عدالت در دنیای امروز، اسلامی است درافتاده در چاه ویل قدرت.

جهت خرید نسخه الکترونیک شماره ۱۵، اینجا را کلیک کنید.

تاریخ :

1396/10/03 02:12:00 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 22
یکشنبه , 10 فروردین 1399 , 12:39