دکتر سید حسین سراج زاده:

فردی شدن دین داری ها


عصر اندیشه 1396/10/09 04:45:20 عصر

دکتر سید حسین سراج زاده استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران است که هم اکنون در کسوت رئیس انجمن جامعه شناسی ایران نیز ایفای نقش میکند. وی در زمینه تحلیل دین داری و روند عرفی شدن جامعه علاوه بر نظرات مهم و برجسته دارای تالیفات قابل توجهی است.


🔹فردی شدن دینداری‌ها معلول گرایش جامعه ایران به عرفی شدن🔹
 
🔺اگر عرفی شدن را به معنای رخت بربستن دین از دنیا و بسته شدن پرونده دین به دلیل رشد علم و عقلانیت ابزاری در جهان مدرن بدانیم، برداشت درستی نیست.
🔺در کشورهایی هم که آمیزش دین و سیاست اتفاق افتاده و در حال حاضر مبنای سیاست در آنها دینی است، مشکلات متعددی وجود دارد. خود ایران یکی از نمونه های بارز آن است.
🔺به نظر می‌رسد عملکرد نادرست نهاد سیاستی که خود را به نهاد دین منتسب می داند، منجر به کاهش سرمایه اجتماعی نهاد دین می‌شود.
🔺برداشتی که از مجموعه‌ای از مناسك دینی به خصوص عاشورا - که مهم ترین جلوه مناسك جمعی را دارد- می‌شود با برداشت رسمی و سنتی غالب متفاوت است.
🔺اصولگرایان فکر می‌کنند برداشت آنها بازنمای مذهب و دین ناب و خالص است و گاهی اوقات به خودشان حق می‌دهند که حال که حکومت باید دینی باشد پس باید حرف ما غالب باشد.
🔺یکی از جلوه‌های خصوصی شدن دین داری ها همین تنوع آن هاست.
🔺چرا امروز در جامعه ایران که در آن دین نفوذ دارد و همه اجزای مدیریتی اش ظاهرا در کنترل نهاد دین است، با افول معیارهای اخلاقی در زندگی روزمره روبه رو هستیم؟ برای اینکه دین‌داری در ارتباط با قدرت سیاسی قرار گرفته و معیارهای دین‌داری ظاهری شده است.

 

جهت خرید نسخه الکترونیک شماره ۱۵، اینجا را کلیک کنید.

تاریخ :

1396/10/09 04:45:20 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 25
شنبه , 09 مرداد 1400 , 13:37