دکتر حسن محدثی:

اعتبار اجتماعی دین در جامعه افول کرده است


عصر اندیشه 1396/10/11 10:44:56 صبح

دکتر حسن محدثی از جمله جامعه شناسان انتقادی دین است که طی سالیان گذشته مباحث جدی و بنیادی را در این حوزه مطرح کرده است. او در مقام عضو هیات علمی دانشگاه آزاد بر این باور است که اعتبار اجتماعی دین در جامعه ایران رو به افول است و تا زمانی که دین داری به صورت آمرانه و از بالا به مردم القا شود شرایط همین است.

🗞گفتگوی عصراندیشه با دکتر حسن محدثی


🔹اعتبار اجتماعی دین در جامعه افول کرده است🔹
 
🔺جامعــه دینی ما هم آرام آرام متنوع شــد؛ یعنی دیدگاه‌ها و نظام‌های ارزشــی جدیدی تحت تأثیر دنیا‌ی مدرن شــکل گرفت و جامعه هم به ســمت موزاییکی شدن پیش رفت.
 
🔺کاری کــه پهلوی می‌کند این اســت که به نحو آمرانه‌ای می خواهــد از نظم اجتماعی سیاســی، دین زدایی کند که در ظاهــر این گونه پیش می‌رود اما در واقع نه.
 
🔺یادم می‌آید ما در روستا زندگی می‌کردیم و مرجع تقلید پدر من، آیت الله خویی بود. ایشان در نجف حکم صادر می کرد و ما زندگیمان در روستا در اثر این حکم تحت تأثیر قرار می‌گرفت.
 
🔺در خیلی از حوزه ها ورودهای اشتباهی صورت گرفت. مثال کسانی که می خواستند جامعه را اسلامی کنند تمرکز عمده شان روی ظاهر بود. یکی از آفات جدی دین‌دارسازی آمرانه همین ظاهرگرایی بود.
 
🔺یکی از خطاهای بزرگ نیروهای دینی مسلط و رسمی همین است که در واقع تلاش کردند دین را در مناسک خلاصه کنند.
 
🔺اگر بخواهیم واقعا مشکل را حل کنیم باید دین از حالت آمرانگی خارج شود.
 
🔺دین را نمی‌شود آمرانه تکثیر و وارد جامعه کرد. این نگاه آمرانه باید کنار برود. دین نباید مبنای تحرک اجتماعی باشد.

جهت خرید نسخه الکترونیک شماره ۱۵، اینجا را کلیک کنید.


 

تاریخ :

1396/10/11 10:44:56 صبح

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 23
چهارشنبه , 09 مهر 1399 , 19:23