منشا خشونت عدم آگاهی است


عصر اندیشه 1396/10/23 11:29:41 صبح

دکتر غلامحسین دینانی در برنامه معرفت گفت: امروزه مردم بیشتر با محسوسات سرگرم هستند.

 

 دکتر غلامحسین دینانی در برنامه معرفت گفت: امروزه مردم بیشتر با محسوسات سرگرم هستند. هم مردم با محسوسات سر و کار دارند و هم علم امروز تجربی است. امروزه با یک خشونت روبرو هستیم و دنیا خشن است. منشأ خشونت عدم آگاهی است. آن‌جا که علم حاکم نیست، خشونت حکومت می‌کند اما به مجرد این‌که عقل و آگاهی وارد کار شد و امور را معقول دید، خشونت رخت برمی‌بندد. هرکجا که شما خشونت دیدید، بدانید عقل آن‌جا حاکم نیست. عقل با خشونت سازگار نیست و خشونت نتیجه مستقیم عدم شناخت درست است. بشر امروز از عقلانیت روی برگردانده است و عقلانیت را تجربه‌های حسی می‌داند و نمی‌خواهد از تجربه‌های حسی فراتر برود و می‌گوید معقول همین تجربه‌های حسی است. تجربه‌های حسی به جای خود محترم ولی از تجربه‌های حسی فرا برو. عالم عقل فراگیر است و با به عالم بی‌کرانة عقل و آگاهی قدم گذاشتن، خشونت از میان برداشته می‌شود.

تاریخ :

1396/10/23 11:29:41 صبح

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 23
چهارشنبه , 09 مهر 1399 , 19:44