علیه خنثی‌باوری


عصر اندیشه 1398/12/26 09:24:00 عصر

دکتر رضا کاوند عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله بروجردی

گزیده مطلب:      

      حوزه نسبتاً نوپدیدی با عنوان ارتباطات علمی (Science Communication) در زیرمجموعه علوم ارتباطات وجود دارد که یکی از مأموریت‌های مهم آن تلاش برای یافتن مسیرهای جایگزین باور علمی به جای خرافه‌گرایی و نگرش‌های نادرست در زندگی اجتماعی است. این آرمان هم به دلیل کاهش ناخوشایندی‌هایی که افراد به سبب عدم آشنایی با علم دچار آن می‌شوند و هم به سبب از میان برداشتن دیدگاه‌ها و نگرش‌های مجعول و غیر واقع‌بینانه نسبت به خود، جهان و دیگری قابل تأمل است. از نگاه این رشته علمی، داوری نسبت به علمِ نافع را بایستی بر اساس میزان تحقق اهداف حقیقی معرفت علمی از جمله رفع ناخوشایندی‌های موجود از انسان و جهان پیگیری کرد. بنابراین برخلاف ادعای متظاهرانه و قصدمندانۀ نظام نئولیبرال در خصوص ضرورت بی‌طرفی در باور علمی، علم نافع از نظر هستی‌شناختی عمیقاً ارزش‌مدار و خیرمحور است.

- ازجمله یکی از جدی‌ترین موانع موجود در راستای تطبیق علم در جامعه اسلامی با ارزش‌های الهی و معنوی، ساختار غربی و غیربومیِ تحمیل شده به علم در همه نهادهای مدرن جوامع اسلامی است که خواسته یا ناخواسته خروجی یا برونداد این نهادها را تبدیل به محصولاتی مشابه و در خدمت رویکرد ارزش‌گریز، ابزارمحور و منفعت‌جویانه غربی نسبت به طبیعت و انسان کرده است.

- هرگز در تاریخ اسلام نه‌تنها مشابه آن‌چه امروز به‌عنوان حقوق مالکیت معنوی نامیده می‌شود، مورد توجه نبوده است بلکه کاملاً برعکس، پیامبر اسلام (ص) نشر بی چشم‌داشت علم را به‌منزله زکات آن می‌دانسته‌اند. حتی امروزه نیز مباحث مربوط به مشروعیت یا عدم مشروعیت حق مالکیت معنوی، همچنان به‌عنوان یکی از مهمترین مجادلات فقهی دنبال می‌شود.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 18 بخوانید.

https://b2n.ir/856004

تاریخ :

1398/12/26 09:24:00 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 22
یکشنبه , 10 فروردین 1399 , 09:33