نشست نقد و بررسی اندیشه‌های دکتر سید جواد طباطبایی


عصر اندیشه 1398/12/28 06:37:00 عصر

طباطبایی گاهی ایران را به ایران‌شهری فرومی‌کاهد- نقد طباطبایی را نقد هویت ایران می‌دانند - فلسفه سیاسی را طباطبایی در ایران پایه‌گذاری کرد

گزیده نشست:

- بستانی: دکتر طباطبایی اولین کسی بود که فلسفه و اندیشۀ سیاسی را به معنای دقیق کلمه و به‌صورت دغدغه‌مند و با تأکید بر استقلال امر سیاسی مطرح کرد که این موضوع اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.

- میری: مخالفت با روایت طباطبایی از ایران و ایران‌شهری در جامعۀ امروز ما مخصوصاً در عرصۀ عمومی به‌گونه‌ای است که اگر من با طباطبایی و روایت او مخالفت کنم، انگار دارم با تمامیت ارضی ایران مخالفت می‌کنم.

- پور حسن: رویکرد آقای زرین‌کوب و در مقابلش آقای مطهری در خدمات متقابل اسلام و ایران نشان می‌دهد وقتی ایران را ذیل عرب می‌خوانید، نمی‌توانید بفهمید چرا قیام‌هایی علیه خلافت رخ داد و چه تفاوت‌هایی بین صنف‌های خلافت و مقابلۀ ایران با خلافت وجود دارد؟

- بستانی: نه طباطبایی فراروایتی دارد و نه دیگران می‌توانند بگویند روایت طباطبایی یکسره باطل و روایت ما صادق است. مهم این است که بدانیم کارکرد این روایت چیست؟ چقدر توضیح‌دهندۀ واقعیات است یا چقدر واقعیت‌ها را در بر می‌گیرد؟

- میری: اگر هویت ایرانی این است که ذیل عقل علمی و برآمده از آن اندیشۀ شاهنشاهی (فره شاهی) جای بگیرد، محمد (ص) و علی (ع) و سنتی که فرهنگ ایرانیان بر‌اساس آن تداوم یافته و امروز تشیع یکی از ارکان اصلی آن است، کجای این هویت ایرانی قرار می‌گیرد؟

- پور حسن: طباطبایی به‌صراحت اخلاق، سیاست، دانش اجتماعی و حتی فلسفۀ اندیشمندان مسلمان را ذیل یونان قرار می‌دهد. با این کار حتی فارابی را که بحث‌های شریعتی‌اش بسیار قوی است، باید ذیل یونان قرار داد.

- بستانی: من شدیداً با این دیدگاه مخالفم که طباطبایی اسلام را موجب زوال بداند؛ بلکه درک و تلقی از اسلام که به‌تدریج بر تمدن اسلامی غلبه پیدا کرد مهم است و طباطبایی از آن در دو  معیار یکی عرفان مبتذل یعنی عرفانی که در سطح و پوسته مانده و یکی هم شریعت سطحی و ظاهری یاد می‌کند که هر دو برداشت‌هایی از دین هستند.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 18 بخوانید.

https://b2n.ir/856004

 

تاریخ :

1398/12/28 06:37:00 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 23