انگاره انحطاط، تقلیدی و عاریتی است

ابوذر مظاهری


عصر اندیشه 1398/12/28 11:15:00 عصر

حجت‌الاسلام‌ دکتر ابوذر مظاهری، استادیار مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

گزیده مطلب:

پژوهش در عرصۀ اندیشۀ سیاسی در اسلام که غلبۀ یک روش را به خود دیده است، بدون توجه و برقراری نسبتی با آن روش و الگوی مسلط، سیر مطلوبی طی نمی‌کند. روشن است که در این عرصه، اندیشۀ تجدد و به عبارت دقیق‌تر شرق‌شناسی، به روش و دریافت‌های خاصی قدمت داده و آن‌ها را مسلط ساخته‌ است. بنابراین باید بررسی کرد که زاویه‌دید، روش و نتایج برخواسته از این نگاه و روش، دچار چه انحراف‌ و کاستی‌هایی شده است و راه برون‌رفت و گذر از سلطۀ این روش و نتایج چیست؟‌

سنت و تجدد مفاهیمی است که در مقایسه و مقابلۀ دو نوع نظام اندیشگی قدیم و جدید پدید آمده‌ است. قدیم و جدید تنها به فاصله‌ای زمانی اشاره نمی‌کند، بلکه هریک بار معنایی و ارزشی خاصی دارد و این ارزش‌گذاری اغلب از طریق نظامی از اندیشه و تفکر صورت گرفته است که خود بخشی از این تقسیم است؛ یعنی این نظام اندیشگی جدید یا به عبارت دقیق‌تر غربی است که پس از تعریف خود به تجدد (modernity) و متجدد (modern)، آن‌چه را غیر یا مقابل خویش می‌بیند، سنت (tradition) یا سنتی (traditional) می‌خواند.

- گرایش ایرانیان به اسلام و زبان وحی به‌منزلۀ بی‌دانشی و وضعیت فقدان اندیشه تلقی شده است. این نام‌گذاری را اولین بار سرجان ملکم انگلیسی انجام داد و توجه برخی نویسندگان ایرانی ازجمله طباطبایی را نیز به خود جلب کرده است.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 18 بخوانید.

https://b2n.ir/856004

تاریخ :

1398/12/28 11:15:00 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 22
یکشنبه , 10 فروردین 1399 , 10:33