اقتصاد دیجیتال انحصارگرا و ناامنی اجتماعی

ابراهیم محسنی آهویی


عصر اندیشه 1399/02/02 07:59:39 عصر

وقتی رویکرد امنیت‌محور به اینترنت به ناامنی منجر می‌شود

گزیده مطلب:

- فضای گفتمانی حاکم بر حکمرانی اینترنت در ایران این قابلیت فناورانه را به بعد امنیتی آن فروکاسته است و درنتیجه ایده‌آل به نظر می‌رسد که شخصی با دانش و قابلیت‌های امنیتی - اطلاعاتی، نظارت و مدیریت اینترنت را برعهده بگیرد.

- اگر قطعی اینترنت مانند قطع کردن هوا باشد، به دلیل انحصار ساختاری اقتصاد اینترنت، این قطعی بیش از آن‌که برای مردم اختناق ایجاد کند، به خفگی دولت به‌عنوان حکمران و ذی‌نفع اصلی اینترنت منجر خواهد شد.

- تحلیل اقتصاد دیجیتال در ایران نشان می‌دهد این دولت است که طی سال‌های اخیر با هدایت اقتصاد اینترنت در مسیرهای کنترل شده و انحصاری، عملاً نقش فعالی را در قطع هوای عمومی شهروندان دنبال کرده است.

- ذی‌نفع اصلی اقتصاد دیجیتال در ایران، دولت (در معنای قوه مجریه) است که این منافع را به دو صورت کاهش هزینه‌های خدمات‌رسانیِ سنتی از یک سو و درآمدزایی مستقیم از اینترنت از سوی دیگر حاصل می‌کند.

- کارکرد اصلی شبکه ملی اطلاعات را بایستی در ایجاد درآمدزایی دولتی از طریق سیاست‌گذاری‌های سوداگرانه دولت علیه منافع عمومی دنبال کرد که بیش از هر چیز، جهش حجم کلی اقتصاد دیجیتال در کشور را توضیح می‌دهد.

- تکنوکراسی کاذب و به هیچ دانستن حقوق مردم که امروزه به هنجار فراگیر تفکر و اقدام در بین دولتمردان تبدیل شده، یکی از دلایل اصلی عدم اعتماد عمومی به پیام‌رسان‌های داخلی و در نتیجه عدم توفیق آن‌ها است.

- اگر چه مواد 705 تا 711 قانون مجازات اسلامی قمار را عملی مجرمانه و ممنوع اعلام می‌‌کند، اما این نوع فعالیت‌های فسادآمیز اقتصادی، بخش بزرگی از گردش اقتصاد دیجیتال در کشور را تشکیل می‌دهد.

- اقتصاد دیجیتال در ایران در حال اعتمادزدایی مستمر از مردم نسبت به دولت است. مردمِ بی‌اعتماد نه‌تنها وعده‌های بدون عمل دولت را انگیزه اعتراض می‌دانند، بلکه شاهد توهین و تحقیر مستمر و به هیچ پنداشته شدن توسط کسانی هستند که در زمان انتخابات خود را خادم مردم می‌دانستند.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 21 بخوانید.

https://b2n.ir/668147

تاریخ :

1399/02/02 07:59:39 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 25
شنبه , 09 مرداد 1400 , 13:44