برجامی باقی نمانده است

گفت‌وگو با دکتر احمد نقیب‌زاده، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران


عصر اندیشه 1399/02/06 02:05:28 عصر

تعامل‌گرایان ما را به سوی سفره خالی کشاندند

گزیده گفت و گو:

_ اکنون هیچ کشوری جرأت نمی کند با ایران وارد مبادله شود و اقتصاد ایران را هدف گرفته اند که پیامدهای داخلی آن را در اغتشاشات اخیر شهرهای کشور شاهد بودیم.

_ کسانی که مقاومت می کنند، پیروزی هایی در برخی مواضع به دست آورده اند و آنها که در پی تعامل بودند، ذره ذره ما را به سوی یک سفره خالی کشاندند و همان جا رها کردند.

_ من معتقدم ما یا باید یکسره تعامل کنیم و جام زهر را نیز بنوشیم و یا سیاست تقابل را در پیش بگیریم که در این صورت، گزینه جنگ هم روی میز خواهد بود و جدالی بسیار جدی در منطقه رخ خواهد داد که ایران یک طرف و آمریکا طرف دیگر آن خواهد بود.

_ گر می خواهیم تندروی و مقاومت کنیم، باید ابزارهای آن را هم داشته باشیم و همین طور از روی احساسات واکنش نشان ندهیم زیرا در این صورت جنگ را خواهیم باخت و باختن جنگ بسیار خطرناکتر است.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 21 بخوانید.

https://b2n.ir/668147

تاریخ :

1399/02/06 02:05:28 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 23
چهارشنبه , 09 مهر 1399 , 19:58