نسبت ایدئولوژی و منافع ملی

دکتر حسین محمدی‌سیرت عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)


عصر اندیشه 1399/02/06 02:18:53 عصر

سردار سلیمانی و مکتب نوین سیاست خارجی

گزیده مطلب:

_ اگر منافع ملی جمهوری اسلامی بر همان مبانی هویتی تعریف گردد، در صورت فهم دقیق مفهوم نظام هویتی جمهوری اسلامی، دوگانه ی منافع ملی و منافع ایدئولوژیک تولید نشده و یا حداقل تزاحمی محدود میان آن دو به نظر خواهد رسید.

_ برخی تلاش دارند سردار قاسم سلیمانی را در چارچوب هویت نوستالژیک و همچون رستم و سهراب در قالب ناسیونالیسم ایرانی معرفی کرده و ارزش های انقلابی را از او بگیرند. می خواهند نمادی ایرانیزه شده را تولید کنند و هویت انقلابی را در رفتار او نادیده بگیرند!

_ سردار شهید قاسم سلیمانی به وضوح فرزند اندیشه ی امام خمینی (ره) بود و انقلاب اسلامی بستر رشد و کمال اوست. سلیمانی شبیه هیچ اسطورهای در تاریخ ایران نیست چرا که او نمویافته در سیاست های کلان و مبانی مقوم جمهوری اسلامی است.

_ سلیمانی رویکردی انقلابی داشت و همچنین دارای تشخیص های سیاسی و جناحی خاص خود بود لکن کلان نگری و بلندنظری او مانع از آن می شد که گرفتار بازی های سیاست داخلی شده و منافع ملی را در این میان ذبح نماید.

_ بسیاری تلاش دارند سلیمانی را تنها یک مجاهد و نظامی معرفی نمایند. اما واقع آن است که او پیچیده ترین معادلات سیاسی منطقه ای را حل و در بسیاری موارد بازطراحی نمود و چارچوب و قواعد مورد نظر جمهوری اسلامی را پیاده سازی کرد.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 21 بخوانید.

https://b2n.ir/668147

تاریخ :

1399/02/06 02:18:53 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 22
یکشنبه , 15 تیر 1399 , 20:27