سینمای فروش اندیشه

گفت‌وگو با دکتر مجید شاه‌حسینی، مدرس و صاحب‌نظر سینما و رسانه


عصر اندیشه 1399/02/27 10:55:11 عصر

سینمای استراتژیک جشنواره‌پسند نیست

گزیده گفت و گو:

- حاصل عملکرد مدیران سیاست زده هرگز سینمای استراتژیک نخواهد بود. کسانی می توانند متولی سینمای استراتژیک باشند که نگاه کلان فرهنگی و راهبردی به مسائل داشته باشند؛ کسانی که نگاهشان معطوف به منافع ملی است، نه منافع سیاسی و حزبی و جناحی.

- اکثر کسانی که کارهای روز، مینیمالیستی و کانسپچوال می سازند، از جشنواره های غربی سفارش گرفته اند؛ به سفارش آنهاست که با نگاهی تلخ، تیره و تار به کشور خود نگاه می کنند و ملتشان را با نگاهی قرین تحقیر ترسیم می کنند؛ بنابراین سفارشی ساز واقعی آنها هستند.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 22 بخوانید.

https://b2n.ir/683414

تاریخ :

1399/02/27 10:55:11 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 25
شنبه , 09 مرداد 1400 , 13:00