نسبت انسداد سیاسی با انسداد اندیشه

محسن جبارنژاد پژوهشگر و دانشجوی دکتری علوم سیاسی


عصر اندیشه 1399/02/30 03:31:25 عصر

سیری در موانع آزاداندیشی در فرهنگ سیاسی ایرانیان

گزیده مطلب:

- انسداد سیاسی با انسداد اندیشه و تفکر، رابطه مستقیمی دارد؛ در جامعه ای که بر اثر سیطره حاکمان مستبد، انسداد سیاسی حکم فرما باشد، اندیشه نیز به معنای واقعی کلمه آزاد نخواهد بود. یکی از زمینه های مهم بسط فرهنگ آزاداندیشی در یک جامعه، ایجاد شرایط گفت وگو و دیالوگ است.

- در شرایط انسداد سیاسی به دلیل بالا رفتن هزینه های گفت وگو و  احیانا انتقاد، انگیزه افراد برای حضور در چنین فضایی به شدت کاهش پیدا می کند و نخبگان و فرزانگان سرخورده و منزوی خواهند شد. ایران در طول تاریخ حیات سیاسی خود، همواره دوره های متوالی آشوب و استبداد را پشت سر گذاشته است.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 22 بخوانید.

https://b2n.ir/683414

تاریخ :

1399/02/30 03:31:25 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 25
شنبه , 09 مرداد 1400 , 12:42