مدرنیته؛ چالش مشترک دو عصر

دکتر صبریه کرمشائی، پژوهشگر حوزه مطالعات ایران


عصر اندیشه 1399/02/30 03:45:25 عصر

ماهیت نظام آموزشی ایران در عصر پهلوی و جمهوری اسلامی

گزیده مطلب:

- ماحصل ورود مدرنیته از طریق نظام آموزشی به این نتیجه منجر شد که تربیت متولیان حکومت عمدتا برمبنای رویکرد تقویت و تثبیت دولت ها استوار باشد. بنابراین سرنوشت مشترک نظام آموزشی در چنبره مدرنیته در دو دوره پهلوی و انقلاب اسلامی از این زاویه جالب است.

- بزرگترین نقطه ضعف نظام آموزشی ایران چه قبل و چه بعد از انقلاب تمرکز دانش کشکولی بدون کارآمدی و اثربخشی و شکوفایی انسان به سود خویش و جامعه است. در حالی که دستگاه آموزشی غرب، در حال ساختن «انسان جهانی» برای کنترل انسان شرقی است، نظام آموزشی ایران حتی قادر به تربیت «انسان ملی» نیز نیست.

متن کامل را در عصر اندیشه شماره 22 بخوانید.

https://b2n.ir/683414

تاریخ :

1399/02/30 03:45:25 عصر

به اشتراک بگذارید :


نظرات : 0

ماهنامه شماره 25
شنبه , 09 مرداد 1400 , 13:32