تازه‌ها‎

در مسیر سیل جریان ضدفرهنگی هستیم

لطفاً به فکر سد زدن نباشید

1398/12/29

گذر از تشویش به تثبیت

جایگاه زن و نگاه زنانه در سینمای پس از انقلاب

1396/10/03

برای جهانی شدن اول باید بومی شوید

گفتگوی عصر اندیشه با ابوالفضل جلیلی با موضوع سینمای جشنواره‌ای

1396/10/03

گفت‌و‌گو

در مسیر سیل جریان ضدفرهنگی هستیم

لطفاً به فکر سد زدن نباشید

1398/12/29

سینما ویترین وزارت خارجه نیست

گفت‌وگو با بهروز افخمی، نویسنده و کارگردان سینمای ایران

1398/12/29
ابوالفضل جلیلی:

برای جهانی شدن اول باید بومی شوید

گفتگوی عصر اندیشه با ابوالفضل جلیلی با موضوع سینمای جشنواره‌ای

1396/10/03

فریدون جیرانی:

سینمای هدایت و حمایت

سیری در دوران گذار سینمای ایران در دهه60

چگونه می¬توان از «سینمای انقلاب اسلامی» سخن گفت؟
سید باقر نبوی نویسنده و منتقد ادبی
هنرمند، سینما و مراقبه
علیرضا سمیعی، نویسنده و منتقد ادبی
عاشورا، نقطه و خط
سرمقاله شماره 15 به قلم دکتر روح الامین سعیدی
ماهنامه شماره 22
یکشنبه , 10 فروردین 1399 , 10:09