تازه‌ها‎

علم در چنبره قدرت

نگاهی به پروژه کنترل ذهن سازمان سیا با عنوان MK-Ultra

1399/01/26

هزارتوی پررمز و راز مغز

سیری در قلمرو پهناور علوم شناختی

1399/01/26

گفت‌و‌گو

ناشناختگی الهیات علوم شناختی در ایران

گفت وگو با دکتر همایون همتی، استاد ادیان و عرفان تطبیقی در دانشگاه‌های ایران و آلمان

1399/01/26

ناشناختگی الهیات علوم شناختی در ایران

گفت وگو با دکتر همایون همتی، استاد ادیان و عرفان تطبیقی در دانشگاه‌های ایران و آلمان

1399/01/26

احتمال انقراض نسل‌های بی‌اعتنا به علوم شناختی

گفت‌وگو با دکتر رضا رستمی، استاد روانشناسی دانشگاه تهران

1399/01/26

سیطره تفکر مهندسی بر علوم شناختی کشور

گفت و گو با دکتر حمیدرضا پور اعتماد رئیس پژوهشکده علوم شناختی دانشگاه شهید بهشتی

برداشت‌هایمان از علم و فناوری غلط است

گفت‌وگو با دکتر امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

پرونده ویژه

جهانِ بدون استراتژی

باید مطالعاتِ تمدن اسلامی را از فانتزی‌های غربی پیرامون جهان شرق نجات داد

1394/10/15
ماهنامه شماره 22
یکشنبه , 15 تیر 1399 , 21:28