تازه‌ها‎

وقوف در عقل خودبنیاد مدرن

تاریخ با هگل برای طباطبایی به بن‌بست رسیده است

1398/12/28

نشست نقد و بررسی اندیشه‌های دکتر سید جواد طباطبایی

با حضور اساتید دانشگاه دکتر قاسم پورحسن، دکتر سید جواد میری و دکتر احمد بستانی

1398/12/28

طباطبایی نگاهی رادیکال و بدون انعطاف به تصوف دارد

نقد تلقی‌های عرفانی سیدجواد طباطبایی در گفت‌وگو با دکتر عبدالحمید ضیایی

1398/12/28

گفت‌و‌گو

قرابت پروژه ایران‌شهری با سلفی‌گری

طباطبایی برآیند سوژۀ سرخوردۀ ایرانی است

1398/12/28

تفکر شریعتی به آینده نزدیک‌تر است

مقایسۀ آرا و اندیشه‌های علی شریعتی و سیدجواد طباطبایی در گفت‌وگو با دکتر بیژن عبدالکریمی

1398/12/28

مناظره عبدی و شجاعی‌زند درباره "ابرواقعیت فروپاشی جامعه ایران"

چندی است موضوع «فروپاشی اجتماعی در ایران» به صورت جسته و گریخته در محافل نخبگانی و عرصه مطبوعاتی کشور مطرح شده است.

1397/05/02

دکتر سید حسین سراج زاده:

فردی شدن دین داری ها

گفت‌وگوی عصراندیشه با دکتر سیدحسین سراج زاده استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا شجاعی زند:

دینداری مردم ایران کیفی تر شده است

گفت‌وگوی عصراندیشه با دکتر علیرضا شجاعی زند استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

دین داری یا دین گریزی؟
سید مرتضی مفید نژاد؛ دبیر تحریریه عصر اندیشه
عاشورا، نقطه و خط
سرمقاله شماره 15 به قلم دکتر روح الامین سعیدی
ماهنامه شماره 22
یکشنبه , 10 فروردین 1399 , 10:02