تازه‌ها‎

آسیب‌شناسی ایران‌شناسی به‌مثابه شرق‌شناسی

گفتار دکتر ناصر فکوهی، استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران در ششمین شب علوم انسانی

1399/01/09

از ابژگي تا مقاومت

گفتار دکتر سيد مجيد امامي

1399/01/09

آگاهی غرب از کوته‌نظری‌های خود

گفت‌وگوی اختصاصی عصر اندیشه با پروفسور ریتا آبراهامسن

1399/01/09

گفت‌و‌گو

به آینده مقاومت و رهایی خوشبین هستم

گفت‌وگوی اختصاصی عصر اندیشه با پروفسور آرجون آپادورای

1399/01/09

مبارزه ذهنی علیه قواعد استعمار

گفت‌وگوی اختصاصی عصر اندیشه با پروفسور دیپش چاکرابارتی

1399/01/09

منزلت‌جویی در نظام نوین جهانی

روسیه با دقت بیشتری به شرق می‌نگرد

1398/12/27

گذار به جهان چندقطبی

به سمت شراکت راهبردی حرکت کنیم

عصر ائتلاف ها گذشته است

باید روی پای خود بایستیم

جهان، متن، و منتقد
تأملاتی بر اندیشه ادوارد سعید
شرق‌شناسی وارونه
تقابل دوگانه خودِ ناقص و خودِ فاسد
از ابژگي تا مقاومت
برساختن شرقي برای هویت¬یابی غربی
پسااستعمار؛ انقطاع یا تداوم؟
سیری در اندیشه پسااستعمارگرایی و بزرگان آن

پرونده ویژه

ضیافت اندیشه‌ها

چهره ماندگار فلسفه ایران دانشجویان را دعوت به حضور در شب‌های علوم انسانی کرد

1394/10/15
ماهنامه شماره 22
یکشنبه , 10 فروردین 1399 , 14:01