مسئولیتِ وحیانی

پاسخ‌های دکتر مهدی دشتی به ادعاهای قرآن‌پژوهان سکولار در مناظره «بسط تجربه نبوی»

جدال کور

پاسخ‌های دکتر محمد هادی قندهاری به تناقضات بی‌شمار سروش در مناظره «بسط تجربه نبوی»

ماهنامه شماره 25
جمعه , 26 شهریور 1400 , 14:48